ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเตรียมผ้าย้อมสีด้วยรงควัตถุจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท โครโมจีนัส เคลือบด้วยสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อหนอง

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2003003174

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-11-25