ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดพืชโดยใช้น้ำมัน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1803002292

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-10-03