ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการแปรรูปน้อยที่สุดของผลมังคุดสด

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1003000012

วันที่ยื่นคำขอ :

2553-01-06