ชื่องานวิจัย :

สูตรของน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าหรือในเนื้อไม้ยางพารา

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

701006246

วันที่ยื่นคำขอ :

2550-12-06