ชื่องานวิจัย :

นาฬิกาแขวนฝาผนังจากก้านจาก

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1802004796

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-06-11