ชื่องานวิจัย :

หมาจากใส่ของใช้ในห้องน้ำในโรงแรมและรีสอร์ท

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1802004798

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-06-11