ชื่องานวิจัย :

กำไลถมเงินนคร

ที่มาและความสำคัญ :

      ประยุกต์มาจากศิลปะภาพแกะหนังตะลุง ส่วนหัวกำไล แบ่งเป็น 2 ด้าน 2 อารมณ์และความรู้สึก มีแรงบันดาลใจมาจาก 1.ลวดลายและสีสันของเครื่องแต่งกายตัวพระตัวนาง ใช้กระจกสีเป็นวัสดุประดับตกแต่ง สื่อถึงความหรูหรา 2.ลวดลายสีสันโค้งงอของทรงผมตัวตลก ใช้ถมสีดำสื่อถึงความตลก สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งาน โดยการบิด หมุน เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและโอกาสในการสวมใส่ ให้เป็นความหรูหรา หรือ อารมณ์ดี เฉกเช่น การดูหนังตะลุงที่มีหลากหลายอารมณ์ ซึ่งคนดูรับรู้เเละติดตามดูหนังตะลุงไปจนจบการเเสดง

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1902004627

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-11-15