ชื่องานวิจัย :

ที่วางแก้วน้ำในโรงแรมและรีสอร์ตจากหมาจาก

ที่มาและความสำคัญ :

     หมาจากที่ใช้วางแก้วน้ำในโรงแรมและรีสอร์ท มีแนวความคิดในการออกแบบหมาจากที่ใช้สำหรับวางแก้วน้ำได้มาพัฒนา ได้ปรับแบบเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักปราชญ์ชุมชนที่ถนัดการถักก้านจากและการสานด้วยคล้า ด้ามจับดัดแปลงให้แบนเหมืนอหัวและหางเรือมากขึ้น และนำเส้นโค้งในการออกแบบมาจากรูปทรงเรือเพรียวผสมผสานกับเทคนิคการสานหมาจาก ต้องสามารถวางตั้งและรับน้ำหนักของของเหลวได้โดยไม่ล้ม ไม่โยกเยก และหมาจากก็สามารถวางแก้วได้ โดยต้องสามารถวางแก้วน้ำได้จำนวน 2 ใบ

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1802004797

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-11-06