ชื่องานวิจัย :

เก้าอี้ไม้ไผ่

ที่มาและความสำคัญ :

     เก้าอี้ 4 ขา ทำจากวัสดุไม้ไผ่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเฉพาะของงานไม้ไผ่ การดัด การอัด การรัด การต่อ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ในการสร้างเป็นเก้าอี้

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1902002620

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-07-05