ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันด้วยตัวทำละลายยูเทกติกชนิดไม่ละลายน้ำ

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2103001467

วันที่ยื่นคำขอ :

2564-06-14