ชื่องานวิจัย :

อนุสิทธิบัตรครีมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง เพื่อการดูแลป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมและกรรมวิธีการผลิต

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2103001467

วันที่ยื่นคำขอ :

2564-05-27