ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีเร่งการเข้าสู่ระยะซีสต์ของอะแคนทามีบา

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2103001359

วันที่ยื่นคำขอ :

2564-05-18