ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการสกัดกวาวเครือขาวเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอสโทรเจนด้วยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเตส

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2103000518

วันที่ยื่นคำขอ :

2564-02-22