ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเตรียมเม็ดเจลตรึงรูปแบคทีเรียซูโดโมแนส โอไทไทดิส ทีไอเอสอาร์สองสี่หกแปด

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2003001736

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-07-31