ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตผงน้ำส้มจาก

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2003001706

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-07-23