ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการทำผ่าเหล่าแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ด้วยรังสีไมโครเวฟ

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1903001432

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-05-31