ชื่องานวิจัย :

วิธีการวิเคราะห์หน่วยแรงตกค้างในไม้แปรรูปด้วยแผนภาพหน่วยแรงตกค้าง

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1903001431

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-05-31