ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีเตรียมผลิตภัณฑ์ของเหลวฆ่าเชื้อจากน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง (Streptomyces sp. KB1)

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1803001272

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-06-04