ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตคอนจูเกตไลโนเลอิกจากแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum WU-P19 ที่ชักนำด้วยกรดไลโนเลอิกและไคโตซาน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1703002394

วันที่ยื่นคำขอ :

2560-11-30