ชื่องานวิจัย :

แผ่มฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1603001352

วันที่ยื่นคำขอ :

2559-08-02