ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการแยกเฮมิเซลลูโลสจากเศษเหลือทะลายปาล์มด้วยด่างอัลคาไลน์เพอร์ออกไซด์ที่มีการเติมแมกนีเซียมซัลเฟต

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1603000707

วันที่ยื่นคำขอ :

2559-04-27