ชื่องานวิจัย :

ชุดวัดความเค้นตกค้างในไม้แปรรูป

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1503000984

วันที่ยื่นคำขอ :

2558-06-30