ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1503000326

วันที่ยื่นคำขอ :

2558-03-13