ชื่องานวิจัย :

สูตรสมุนไพรที่ประกอบด้วยส้มแขกผสมชาเขียวและอบเชยสำหรับใช้เพื่อการลดไขมันและน้ำหนักและกรรมวิธีการเตรียม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1503000185

วันที่ยื่นคำขอ :

2558-02-17