ชื่องานวิจัย :

น้ำยารักษาสภาพเซลล์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ (WU-Met CD4 QC)

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1403000202

วันที่ยื่นคำขอ :

2557-02-27