ชื่องานวิจัย :

สูตรปุ๋ยเพาะเลี้ยงคีโตเซอรอส

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1103001321

วันที่ยื่นคำขอ :

2554-12-15