ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. (WU-W05) แบบมืด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1103000537

วันที่ยื่นคำขอ :

2554-06-03