ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella protothecoides (UTEX 25), Chlorella sp. (WU-W05) และ Chlorella sp. (SRU-1) แบบใช้แสงเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1003000958

วันที่ยื่นคำขอ :

2553-09-28