ชื่องานวิจัย :

วิธีการตรวจจับความเป็นแก้วของเนื้อมังคุดด้วยการวัดความต้านทานและความจุไฟฟ้า

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1003000404

วันที่ยื่นคำขอ :

2553-05-10