ชื่องานวิจัย :

กระจก

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

2002004074

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-09-09