ชื่องานวิจัย :

ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์(ขวดน้ำนมข้าวโพด)

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1902003009

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-05-08