ชื่องานวิจัย :

เฟอร์นิเจอร์

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1902002616

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-05-07