ชื่องานวิจัย :

กระจกประดับตกแต่งฝาผนังจากก้านจาก

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1802004791

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-06-11