ชื่องานวิจัย :

เก้าอี้ 3 ขา

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1802003551

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-08-22