ชื่องานวิจัย :

แบบพับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนก

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

1802003552

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-08-22