ชื่องานวิจัย :

โปรแกรมดัชนีลูกน้ำโมเดล

ที่มาและความสำคัญ :

     

เทคโนโลยี :

     

ข้อดี / จุดเด่น :

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

เลขที่คำขอ :

313902

วันที่ยื่นคำขอ :

2557-01-10