ชื่องานวิจัย :

โคมไฟตั้งพื้นจากก้านจากและไม้ฝาดกลึง

ที่มาและความสำคัญ :

     เป็นการดัดแปลงภูมิปัญญาการขึ้นรูปเสวียนหม้อเป็นโคมไฟตั้งพื้น ใช้การเสริมโคมด้วยลวดเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงสูงที่ต้องการ ใช้งานสานแบบไขว้ตามที่ลุงแฝงถนัด ผสมผสานการเก็บขอบด้วยก้านข้างของจากบริเวณด้านล่างเป็นเส้นโค้งคลื่นน้ำ การใช้งานถูกออกแบบให้มีการเปิดปิดโคมไฟด้วยการกดที่หลังคาบ้านจากด้วยทางจากแบบสอดไขว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาการสร้างฝาผนังจากวัสดุจากของชาวบ้านในชุมชนขนาบนาก ด้านบนของโคมไฟสามารถใส่ต้นไม้ประดับได้ ซึงได้แนวคิดมาจากปล่องโรงสีเก่า ในพื้นที่ปากพนังจะมีต้นไม้ไปขึ้นที่ปากปล่องเกือบทุกปล่อง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอปากพนังไปแล้ว ไม้ที่ใช้เป็นฐานและบ้านจะเป็นไม้ฝาด ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่ขึ้นเยอะในป่าจาก

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1802004793

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-11-06