ชื่องานวิจัย :

บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว

ที่มาและความสำคัญ :

     บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว เป็นการออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็ฯการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว เพื่อตอบสนองและดึงดูดความสนใจให้กับเด็กที่มีอายุ (7-9ปี) และส่งเสริมกระบวนการปูกผักไปพร้อมกับการบูรณาการกับรายวิชาอื่น

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1802003938

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-09-07