ชื่องานวิจัย :

ลวดลายของกล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้รังนก

ที่มาและความสำคัญ :

     เป็นการออกแบบ "แบบพับกล่อง" บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนก โดยปั้มตัด ขึ้นรูปพับ มีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวตามต้องการ มีการพับสันขอบกล่อง เพื่อล็อคเข้ากับช่องที่สร้าง เพื่อให้รอบพับมาขัดกับช่องที่เจาะเอาไว้และดัดเส้นพับด้านหน้ากล่องเป็นเส้นโค้งรับกับส่วนล็อคฝากล่องที่สอดเข้ากับใต้กล่อง

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1802003552

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-08-02