ชื่องานวิจัย :

หมาจากใส่กระดาษทิชชูในโรงแรมและรีสอร์ต

ที่มาและความสำคัญ :

     หมาจากใส่กระดาษทิชชูในโรงแรมและรีสอร์ท มีแนวความคิดในการออกแบบมาจากรูปทรงเรือเพรียวผสมผสานกับเทคนิคการสานหมาจาก ซึ่งจะคัดส่วนของก้านจากที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำหมาจากแบบยาวได้มาใช้ทำ ส่วนฐานและช่องใส่ทิชชูใช้ก้านจากมาสานเป็นแผ่น และต้องสามารถบรรจุทิชชูแบบ ป็อบอัพขนาด 50 แผ่น มีช่องสำหรับดึงทิชชูได้ง่าย มีฝาปิดด้านบน สามารถเติมทิชชูได้ง่าย และมีการเคลือบผิวเพื่อกันเชื้อรา

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1802004799

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-11-06