ชื่องานวิจัย :

เครื่องมือกลิ้งลาย

ที่มาและความสำคัญ :

     เครื่องมือกลิ้งลาย ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ประกอบด้วยตัวด้ามจับที่มีลักษณะโค้งเป็นตัวยู(U) ก้านสอด และลูกกลิ้งที่มีรูตรงกลางรับก้านสอด โดยตัวด้ามมีความยืดหยุ่นสามารถง้างถอดเปลี่ยนตัวลูกกลิ้งเพื่อเปลี่ยนลายที่ต้องการกลิ้ง

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1902003013

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-08-05