ชื่องานวิจัย :

ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด

ที่มาและความสำคัญ :

     ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด สร้างจากกระจูดและผ้า นำมาประกอบร่วมกันโดยการนำเทคนิควิธีการขึ้นรูปเสื่อกระจูดพับและทฤษฎีการพับโอริกามิมาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างช่วงกระเป๋าเพื่อให้เกิดการพับได้


http://206.189.151.151/

เทคโนโลยี :

     -

ข้อดี / จุดเด่น :

-

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ :

1902002619

วันที่ยื่นคำขอ :

2562-07-05