ชื่องานวิจัย :

กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งฝรั่งเสริมคอนจูเกตไลโนเลอิก

ที่มาและความสำคัญ :

     ในการผลิตน้ำฝรั่ง จะมีส่วนกากเหลือประมาณร้อยละ 30 ของฝรั่งทั้งหมด กากส่วนนี้สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ

เทคโนโลยี :

     หมักกากเนื้อฝรั่งด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือก ที่มีความปลอดภัยในระดับรับประทานได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากการหมัก โดยสารอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และไม่พบในวัตถุดิบที่ไม่ได้หมัก

ข้อดี / จุดเด่น :

1. สามารถกำหนดให้แบคทีเรียผลิตกรดคอนจูเกตไลโนเลอิกได้
2. สามารถเลือกแบคทีเรียให้ผลิตสาร เช่น วิตามินบี 12 ในระดับสูง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1803001705

วันที่ยื่นคำขอ :

2561-08-02