ชื่องานวิจัย :

เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้

ที่มาและความสำคัญ :

     จากสถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงในการหกล้มจะยิ่งมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงของการหกล้ม ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกาย คือปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงด้านสายตา เช่น สายตายาว มองไม่ชัด การเปลี่ยนแปลงระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีความเสื่อม ของข้อต่อ เอ็น ทำให้มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปัสสาวะ

เทคโนโลยี :

     ประดิษฐ์เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ใช้ในการเคลื่อนย้ายตัวและทำให้ให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้อย่างมั่นคงด้วยตนเอง โดยเครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้จะประกอบด้วยโครงเหล็กประกอบเข้าด้วยล้อ 4 ล้อ มีแฮนด์จับ เบรก และที่พักแขนนอกจากนี้ยังมีเบาะรองนั่งเพื่อรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยหากมีอาการอ่อนแรงของเข่าสองข้างหรือให้ผู้ป่วยสามารถนั่งพักได้ และมีพนักพิงในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการนั่งพัก ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวได้สะดวกขึ้น ลดการพึ่งพาผู้ดูแลในการเดินไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดทำถุงทราย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา

ข้อดี / จุดเด่น :

1.ต้นทุนการประดิษฐ์ที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
2.พับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพาไปนอกสถานที่
3.ลดการพึ่งพาผู้ดูแลในการเดินไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

2003000033

วันที่ยื่นคำขอ :

2563-01-07