ชื่องานวิจัย :

เจลน้ำลูกยอแต้มสิว

ที่มาและความสำคัญ :

     สิว คือ การอักเสบเรื้อรังของรูขน และต่อมไขมัน เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในเด็กวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับการหลั่งซีบั่มที่มากเกินไป ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนัง การรักษาสิวโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามอัตราการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคสิวก็พบมากขึ้นในปัจจุบัน จากความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรคที่มีมาช้านาน จึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของการนำมารักษาสิวได้เช่นเดียวกัน

เทคโนโลยี :

     เจลน้ำลูกยอแต้มสิวของงานวิจัยนี้ นี้มีส่วนประกอบคือ น้ำลูกยอเป็นหลัก และสารต่างๆ ในอัตรส่วนที่นักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาแล้วว่าสามารถรักษาสิวได้ โดยน้ำลูกยอที่ใช้จะได้จากการหมักด้วยเชื้อธรรมชาติและเติมน้ำตาลเป็นเวลา 6 เดือน สามารถยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิว 3 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis และ Propionibacterium acnes

ข้อดี / จุดเด่น :

1.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาสิว
2.เพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย ทำให้สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ :

1703000561

วันที่ยื่นคำขอ :

2560-03-27